Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
9.229m2
Mật độ xây dựng:
Hưng Lộc Phát Group Hưng Lộc Phát Group
Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:
Quy mô:9.229m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2019
Hưng Lộc Phát Group Hưng Lộc Phát Group
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:9.229m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2019