Hưng Phát Silver Star Nhà Bè

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
8000m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8000m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2020
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8000m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2020