Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
5.2 ha
Mật độ xây dựng:
Hưng Lộc Phát Group Hưng Lộc Phát Group
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:5.2 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 3/2024
Hưng Lộc Phát Group Hưng Lộc Phát Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:5.2 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 3/2024