Dự án mới

Đã bàn giao
Giá: Từ 2 -3 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đã bàn giao
Giá: Từ 2 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: Từ 5.7 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 48 - 55 tr/m²
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 48 - 55 tr/m²
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Xem thêm dự án

Phòng Kinh doanh dự án

Làm việc uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm.

Liên hệ